QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Chúng tôi luôn quan tâm và phân tích nhu cầu Khách hàng trên cơ sở cung cấp hồ sơ thiết bị dự án nhằm tối ưu hoá giải pháp bơm nước, giảm chi phí giá thành và thời gian thực hiện dự án, mang lại hiệu quả Khách hàng!

01

TIẾP NHẬN YÊU CẦU KHẢO SÁT & ĐÁNH GIÁ

 

Căn cứ nhu cầu và cung cấp hồ sơ thiết kế. Nhân viên Kỹ thuật liên hệ Khách hàng thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng.

02

TƯ VẤN GIẢI PHÁP – ĐỀ XUẤT THIẾT BỊ

 

Nhân viên Kỹ thuật – Kinh doanh An Quảng đề xuất giải pháp kỹ thuật, sản phẩm tối ưu nhu cầu Khách hàng và phù hợp ngân sách.

03

BÁO GIÁ – KÝ HỢP ĐỒNG & TẠM ỨNG

 

Nhân viên Kinh doanh báo giá. Thực hiện xem xét và ký kết hợp đồng An Quảng – Khách hàng. Tạm ứng hợp đồng và kích hoạt dự án.

04

TRIỂN KHAI – NGHIỆM THU & QUYẾT TOÁN

 

An Quảng thực hiện vận triển khai dự án, chuyển thiết bị, kiểm tra chất lượng thiết bị, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao sử dụng.
Thanh quyết toán công trình.